IKAI Product – Kanagawa – Ibaraki – Saitama – Chiba (¥1.100/h ~ ¥1.700/h)

Contato no Japão Contato: Takahashi Celular: 070-2225-6040 (whatsapp, viber, line) E-mail: takahashi_kenjiro@ikaigp.co.jp Free-dial: 0800-100-7887 Endereco: Kanagawa-ken, Atsugi-shi, Asahi-cho, 1-22-25, Dai-go

Ler mais